Hub Johannesburg ra mắt cạnh tranh đổi mới

2012 ngày 28 tháng 2
Ismail Dhorat

Hub đã đưa ra Văn hóa Shift là một ý tưởng 6 tháng và chương trình hỗ trợ cho đổi mới đến từ các lĩnh vực sáng tạo, thương mại và kỹ thuật số. Mục tiêu tổng thể của nó là để phát triển và thực hiện các giải pháp thiết thực cho tác động bền vững. Bắt đầu với một đổi mới cuối tuần 3 ngày về ngày 23-25 ​​Tháng 3, Văn hóa phím Shift cung cấp:

R50, kinh phí 000 giống và tư vấn các nhà doanh nghiệp và nhà đầu tư dày dạn. Trong cuối tuần đổi mới, 35 người tham gia sẽ trải qua quá trình chuyên sâu sau:
Thứ Sáu 23 Tháng 3 (từ 2:00): ý tưởng ngày | phân tích nhu cầu địa phương, thế hệ ý tưởng và đội hình
Thứ bảy 24: Hack Day | giải pháp phát triển khái niệm và tạo mẫu
25 Chủ nhật: bày ngày | sân để các nhà đầu tư và các giải thưởng Đạt giải sau đó sẽ được hưởng lợi từ một chương trình 6 tháng 'Mentoring & Quả' hỗ trợ thiết kế bởi Trung tâm Johannesburg, bao gồm tư vấn, xây dựng các mối quan hệ nhà đầu tư và các cơ hội mở cửa thông qua mạng lưới liên quan.

Văn hóa Shift là một sáng kiến quốc tế, đồng thời sẽ diễn ra tại Johannesburg, Nairobi và Lagos.

Có gì trong đó cho bạn?
• Kết nối với cảm hứng người cùng chí hướng
• Tiếp cận với một ý tưởng Lab với những đổi mới có ảnh hưởng lớn
• Một mở để truy cập tài trợ hạt giống và tư vấn kinh doanh
• Truy cập vào một năng lượng cao, hợp tác và funInnovation cuối tuần!

Ai nên tham gia?
• Kỹ thuật viên, chẳng hạn như điện thoại di động ứng dụng web và các nhà phát triển
• Doanh nhân xã hội và thể chế changemakers
• Các quảng cáo từ nghệ thuật, thiết kế và các lĩnh vực văn hóa.
Là một thành viên bạn chia sẻ các đặc điểm sau:
• Bạn có một niềm đam mê sâu sắc đối với công việc của bạn
• Bạn là tuyệt vời với những gì bạn làm
• Bạn được cam kết thực hiện một tác động tích cực đối với xã hội

Johannesburg: Áp dụng đây

Có lời bình nào

Để lại một trả lời

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng XHTML cơ bản trong ý kiến của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ không bao giờ được công bố.

Theo dõi thức ăn nhận xét ​​này thông qua RSS