Có khối lượng search được sử dụng như là một biến để dự đoán giá cổ phiếu?

23 tháng 3 2009
tags: , , ,
Ismail Dhorat

Gần đây tôi đã đưa ra một ý tưởng để phân tích khối lượng tìm kiếm và so sánh những sự tăng / giảm của các công ty niêm yết trên JSE , để xác định xem có bất kỳ mối liên hệ.

Khi bạn xem xét khối lượng tìm kiếm đó là một dấu hiệu cho thấy lãi trong một công ty của tất cả các bên liên quan: Các nhà đầu tư, nhân viên, khách hàng và công chúng nói chung. Trong khi giá cổ phiếu là dấu hiệu của môi trường thị trường cũng như các nhà đầu tư tự tin trong công ty.

Các phân tích rất tốn thời gian và rất sử dụng, do đó tôi đã chỉ giới hạn trong việc phân tích cho một công ty duy nhất (MTN) trong năm qua.

Khối lượng tìm kiếm dữ liệu được chiết xuất từ những hiểu biết công cụ của Google , trong khi những năm qua lịch sử giá cổ phiếu được chiết xuất từ trang web chứng khoán Standardbanks . Kể từ khi Google cung cấp phần tóm tắt khối lượng mỗi tuần, trung bình hàng tuần của giá đóng cửa hàng ngày được sử dụng.

shareprice-vs-searchvolume

Không có mô hình rõ ràng xuất phát từ đồ thị, tuy nhiên có sự gia tăng khối lượng tìm kiếm giữa tuần 5 và 10 (tháng 4 năm 2008), chúng ta cũng thấy giá cổ phiếu tăng lên đó là điểm cao nhất trong 12 tháng qua. Đây là khoảng thời gian có các cuộc đàm phán của MTN được thực hiện trên. Mặc dù tiếp tục xuống, dường như có một mối tương quan tiêu cực. Hệ số tương quan thực sự là -,522484149, tức là tương quan thực sự là tiêu cực. Đây là phản trực giác. Mặc dù bạn phải đưa vào tài khoản của hệ thống tài chính hiện nay và hầu hết các cổ phiếu đã mất + -50% giá trị kể từ năm ngoái, thời điểm này.

Khi tôi nhận được nhiều thời gian hơn, tôi sẽ xem xét nhiều công ty tuy nhiên tôi nghĩ rằng tiếp tục phân tích chi tiết với khối lượng tìm kiếm so với giá cổ phiếu có thể phát hiện ra một số mối quan hệ, suy nghĩ của bạn là gì?

Công bố thông tin và các công cụ cho các luật sư
Tôi hiện đang sở hữu cổ phiếu của MTN, và điều này không phải là tư vấn tài chính.

Nếu bạn muốn có một vết nứt ở dữ liệu, bạn có thể tìm thấy MTN phần khối lượng dữ liệu so với giá cổ phiếu trên tài liệu của Google.

Không có bình luận nào

Để lại một trả lời

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng XHTML cơ bản trong ý kiến của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ không bao giờ được công bố.

Theo dõi thức ăn nhận xét ​​này thông qua RSS