Hội nghị thượng đỉnh MobileActive năm 2008, Nam Phi

03 tháng 6 2008
Ismail Dhorat

MobileActive , một tổ chức nhằm mục đích sử dụng điện thoại di động cho các tác động xã hội sẽ tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ở Johannesburg, Nam Phi từ ngày 13 đến 15 tháng 10. Sự kiện này được tài trợ bởi Sangonet là một tập hợp toàn cầu trong đó tập hợp các học viên, các nhà nghiên cứu, kỹ thuật, và các nhà tài trợ quan tâm đến việc sử dụng và ứng dụng công nghệ điện thoại di động để tác động xã hội.

Hội nghị thượng đỉnh sẽ có các cuộc hội thảo và các buổi 90 phút kỹ năng chia sẻ bao gồm các chủ đề sự kiện, "u nlocking các tiềm năng của công nghệ di động để tác động xã hội". Ngoài ra, nó cũng sẽ có 15 phút nói chuyện ngắn 'mini', một điển hình cho các ứng dụng di động cũng như cơ hội để lái thử các ứng dụng điện thoại di động.

Để biết thêm chi tiết chuyến thăm Mobileactive08.org

Không có bình luận nào

Để lại một trả lời

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng XHTML cơ bản trong ý kiến của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ không bao giờ được công bố.

Theo dõi thức ăn nhận xét ​​này thông qua RSS