Bongoza, một công cụ tìm kiếm cho Tanzania

09 Tháng Sáu 2008
Ismail Dhorat

Bongoza là công cụ tìm kiếm Tanzania đã được đưa ra vào năm 2005, hoàn toàn bootstrapped và được tài trợ bởi người sáng lập Ali Damji. Bongoza hiện tại chỉ có chỉ số Tanzania trang web nhưng có kế hoạch mở rộng sang các thị trường khác ở Đông Phi như Kenya, mặc dù họ phải đi lên chống lại Google kể từ khi Google đã có phiên bản bản địa hóa .

Bongoza cũng có một thư mục địa phương của các dịch vụ và kinh doanh đang được dân cư vào lúc này, và có kế hoạch để thêm quảng cáo phân loại với thanh toán tự động qua điện thoại di động. Tôi so sánh các kết quả cho các thuật ngữ tìm kiếm 'kinh doanh' trên Bongoza để Googles (tìm kiếm nâng cao). Việc niêm yết đầu tiên cho bongoza hướng dẫn tôi tới một thư mục kinh doanh lưu trữ trên kabiza.com trong khi kết quả của Google chỉ vào trang vàng thư mục cho Tanzania. Ngoài ra còn có kế hoạch cũng phải làm lại các algorithim để đảm bảo phù hợp tốt hơn.

Không có bình luận nào

Để lại một trả lời

Lưu ý: Bạn có thể sử dụng XHTML cơ bản trong ý kiến của bạn. Địa chỉ email của bạn sẽ không bao giờ được công bố.

Theo dõi thức ăn nhận xét ​​này thông qua RSS