MobileActive Summit 2008, Sør-Afrika

2008 3 juni
tags: ,
av Ismail Dhorat

MobileActive , en organisasjon som har som mål å bruke mobiltelefoner for sosiale konsekvensene vil være vertskap for et toppmøte i Johannesburg, Sør-Afrika fra 13. til 15. oktober. Arrangementet som er sponset av Sangonet er en global samling som samler utøvere, forskere, teknologer, og givere interesserte i bruk og anvendelse av mobil teknologi for sosial påvirkning.

Toppmøtet vil inneholde workshops og 90 minutters spill-aksje sesjoner som dekker hendelser tema, "u nlocking av potensialet i Mobile Technology for Social Impact". I tillegg vil det også kort 15 minutters 'mini' foredrag, et utstillingsvindu for mobile applikasjoner, samt mulighet til å prøvekjøre mobile applikasjoner.

For mer informasjon besøk Mobileactive08.org

Ingen kommentarer ennå

Legg igjen et svar

Merk: Du kan bruke grunnleggende XHTML i dine kommentarer. Din e-postadresse vil aldri bli publisert.

Abonner på denne kommentaren fôr via RSS