Pròxims esdeveniments, Sud-àfrica, Johannesburg i Ciutat del Cap

2008 juliol 2

Geek Sopar, Ciutat del Cap, 31 de juliol - 60 Places (Actualment completa, afegiu encara que el seu nom a la llista) - Registre

27 Sopar, Johannesburg, 28 de juliol - Registrar

F mentida Només

can meet and participate in a facilitated forum. Flying Només SA és una 'unconference' d'un dia on els empresaris individuals i professionals autònoms poden reunir-se i participar en un fòrum facilitat. Comparteix experiències i consells, fer preguntes, obtenir respostes, i en general, millorar la seva intel·ligència de negocis! A més d'establir contactes amb altres solistes i explorar possibles col·laboracions.

Flying Sol, Ciutat del Cap, 26 de juliol - 80 punts - Registre

Flying Sol, Johannesburg, 02 agost - 80 punts - Registre

Cap comentari encara

deixa una resposta

Nota: Podeu utilitzar XHTML bàsic en els seus comentaris. La seva adreça de correu electrònica no es publicarà.

Subscripció a aquest canal de comentaris via RSS